Ermenek

 


İlçemizin Tarihi

 
 
 
 
 
 
 

 İlk Ermenek yerleşimi ( şehir çekirdeği ) olan ( Marassa'nın ) şimdiki “ Maraspolli “ denilen mağaranın önündeki göçüklerin altından başlayarak “ İkidelik ” denilen “ Firan Kalesi ” önlerindeki yıkıntı ve göçük kayaların altında kaldığını gösteren işaretler vardır ... On'u aşkın Piskoposluğun “ Piskoposluk merkezi ” olarak tarihi bir özelliği yanında bir başka öne çıkan özelliği de uzun yıllar bir Türk beyliğine ( Karamanoğulları Beyliğine ) başkent oluşudur.1256 dan 1475 yılına kadar 250 yıla yakın hüküm süren “ Karamanoğulları Beyliği”nin Başkenti , Kültür ve sanat Merkezi olarak tarih sayfasında yer alan Ermenek'te Kerimüddin Karaman Bey'den sonra beyliğin başına oğlu MEHMET BEY geçmiş , büyük imar ve idari işler yanında 1277 Mayısında “Bu günden sonra Divanda , Dergahta , Barigahta , Mecliste ve Meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır .” Fermanı ile Türk dilini Fars-Arap dilleri baskısından kurtarıp , Öz Türkçemizi Türk Milletine kazandırmıştır.1960 yılından beri Karaman'da yapılan Türk Dil Bayramı Kutlama Programlarının açılışı 1998 Mayısından beri Beyliğin Başkentinin Ermenek olması , kurucusu Kerümiddin Karaman Bey ve Türk Dilinin mimarı olan oğlu Mehmet Bey'in ve kardeşi Mahmut Bey'in Türbesinin Ermenek'e bağlı Balkusan Köyünde bulunması nedeniyle Ermenek Aydınlarının gayretleri ile Ermenek'te yapılmaktadır. Tanzimatın ilanından sonra 1845 yılında yapılan yeni Vilayet teşkilatına göre Ermenek İÇEL SANCAK MERKEZİ olur . MUT, ANAMUR, SİLİFKE, GİLİNDİRE, KARATAŞ SANCAĞINA BAĞLANIR. 26 YIL-SANCAK MERKEZİ olarak hizmet verir.

 • 1871 Yılında Sancak Merkezi Silifke'ye aktarılır . Ayrıca bu tarihte Belediye Teşkilatı kurulmuştur .
 • 1910-1915 Yıllarında Konya vilayetine .
 • 1915 Tekrar İçel sancak merkezine
 • 1919 Yılında Konya iline bağlanan Ermenek 1989 yılında Karaman'ın İl olması ile Karaman'a bağlı bir ilçedir .

 

 
 
 
 
 
 
 

Coğrafi Yapısı

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ermenek, Güney Anadolu (Taşeli) Coğrafi yapısı içinde, Önceden Konya'ya bağlı iken 1989 yılında Karaman'a bağlanmış; 5000 yıldır insanların yaşadığı bir yerleşim merkezidir.Doğusunda Mut (87 km), Güneyinde Gülnar-Anamur (110 km), Batısında Alanya (320 km) Kuzeyinde Hadim-Bozkır, Karaman (Mut üzerinden: 160 km) ile sınırları vardır. Akdeniz iklimi ile İç Anadolu kara iklimi arasında bir geçiş bölgesidir. Denizden yüksekliği şehir içinde 1250-1300 m. olup çevresi oldukça yüksek dağ ve tepelerle çevrilidir. Ekilebilir toprakları azdır. Orman ve su bakımından zengin sayılır, Küçükbaş hayvancılık ve meyvecilik ile günlük hayata yönelik el sanatları, özel ve resmi sektörün işlettiği Linyit madenlerine bağlı, işletmeler ve taşımacılık halkın geçim kaynağıdır. Güneyinden geçen Göksu (Ermenek Çayı) ve kollarının oluşturduğu dar vadi tabanlarında ve yamaçlarda zeytinden incire, susamdan pamuğa, nardan cevize her türlü bitki ve meyveye karşılık; yüksekliği 2500 m.yi aşan çevre Toroslar'da Sedir, Ladin ve Köknar; eteklerinde çam ormanları arasında yer alan doğal güzellikler, dereler, pınarlar, çağlayanlar, dünya cenneti mesire yerleri, tertemiz havası, çevresinde İslamiyet öncesi ve sonrasına ait antik kentler, tarihi yapıları ile misafirperver, sıcak kanlı halkı ile turizme ve her türlü yatırıma açık bir dünya cennetidir. Balkusan, Altıntaş, Kamış ve Tekeçatı yaylaları vardır. Özellikle Balkusan yaylasında arıcılık yapılır. Balları meşhurdur. Buralarda çok çalba otu olur. Bu ottan elde edilen ballar Taşeli Yaylası'nın en beyaz, en nefis ballarıdır. Balkusan başta olmak üzere bu yaylalarda yapılan kaşar peyniri de çok nefistir. Özellikle Tekeçatı'nda ağaçların kuturları pek fazladır. Burası oldukça sulak ve çayırlıktır. Burada sığır ve at beslenir. Ermenek'in mesire yeri olarak ta en çok değerlendirildiği yerlerindendir. Tekeçatı Balkusan deresinin güneye devamı üzerinde ve eski Ermenek-Mut-Karaman yolu kavşağındaki derin vadiye Tekeçatı denir.  

 
 
 
 
 
 
 

Sosyo Ekonomik Yapısı

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

İlçe ekonomisi tarım , hayvancılık, madencilik, taşımacılık sektörlerine dayanmaktadır. Ermenek yöresi zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir. Bölgede 75.000 hektarlık büyük bir alan içerisinde değişik maksatlarla yüzyıllardır işletilen pelit, her çeşit çam, köknar ve ülkemizde nadir bulunan sedir ağaçlarının oluşturduğu orman varlığı yanında kömür, demir, krom, kurşun vs.. gibi zengin maden yatakları da mevcuttur. Yalnız günümüzde bir kısım kamu ve özel işletmeler eliyle bunlardan sadece kömür istihsali yapılmakta olup, onun da yıllık üretimi 600.000 tonun üzerindedir. Dolayısıyla bölge diğer maden işletmeleri açısından büyük oranda yatırım beklemekte ve bu gerçekleştiği takdirde ülke ekonomisine önemli katkılar yapabilecek bir konumda bulunmaktadır.
İlçemizin toplam arazisi 110.311 hektardır. Bunun 24.100 hektarı kültür arazisidir. Kültür arazisinin 7.900 hektarı hububat alanı, 2.580 hektarı bakliyat alanı, 215 hektarı sanayi bitkisi alanı , 1.406 hektarı meyve alanı, 3.500 hektarı bağ alanı, 506 hektarı sebze alanı, 7714 hektarı nadas alanı, 65 hektarı terk edilmiş alandır. Kültür arazisinin 8.334 hektarı sulanmakta, 15.766 hektarı da sulanmamaktadır.

İlçemizde; 2.100 Koyun, 16.600 Kıl keçisi, 2.959 Sığır, 12.000 kanatlı ve 5.100 Arı kovanı bulunmaktadır. 2.050 adet inekten yılda ortalama 6.150 ton süt elde edilmektedir. Bunun 1.000 tonu evlerde kullanılmakta, 5.150 tonu ise mandıralar tarafından değerlendirilmektedir. Yaklaşık olarak 1.700 ton peynir yapılmakta 2.000 kg tereyağı elde edilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Eğitim Hizmetleri

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

İlçemizde arazinin dağlık olması, tarım ve ticaretin gelişmemesi, halkın fakir olması nedeniyle öğrenime karşı ilgi çok fazladır. İlçemizde eğitimin istenilen düzeye ulaştırılması için her türlü kaynak seferber edilmiştir. İlçemizde okuma yazma oranı %100'e yakındır. İlçemizde 36 (İlköğretim ve Ortaöğretim) okulda toplam 295 öğretmenimiz mevcuttur. Bunlardan 9 okul öncesi öğretmeni, 188 branş öğretmeni ve 98 sınıf öğretmeni Bunun dışında 4 anasınıfı usta öğretimiz görev yapmaktadır. İlçemizde toplam öğrenci sayımız (okulöncesi-ilköğretim-ortaöğretim) 6442'dir. İlçemiz genelinde toplam 11 okulda anasınıfı açılmıştır. Bu sınıflarımızda toplam 114 öğrenciye 9 öğretmen, 4 usta öğretici ile eğitim verilmektedir.

 

İlçemiz genelindeki okullarımız 15 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu, 11 müstakil sınıflı ilköğretim okulu, 1 yatılı bölge ilköğretim okulu ve 1 Özel İlköğretim okulu olarak eğitim vermektedir. Bu okullarımızdan; 26 okulumuz normal, 2 okulumuz ise ikili eğitim yapmaktadır. İlçemiz genelinde 24 okulumuzdaki 528 öğrenci merkez okullarına taşınmaktadır. İlçemiz genelindeki ilköğretim okullarımızda 17 lojman bulunmaktadır. İlçemiz genelinde 3 genel lisede 31 derslik, 34 şube, 910 öğrenci 40 öğretmen ile eğitim-öğretim yapmakta, 4 meslek teknik lisesinde (Anadolu Öğretmen Lisesi dahil) 41 derslik, 27 şube, 582 öğrenci ve 58 öğretmen ile eğitim-öğretim yapmakta, 1 özel lisede 4 derslik, 6 şube 75 öğrenci ve 4 öğretmen ile eğitim öğretim yapılmaktadır. İlçemizdeki liselerde toplam 8 lisede 1567 öğrenci 102 öğretmen ile eğitim-öğretim yapılmaktadır.

İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda 10 öğretmen ile 16 kurs açılmıştır. Bu kurslara 207 meslek, 130 sosyal ve kültürel olmak üzere toplam 337 kursiyer katılmış ve 337 kursiyer sertifika almıştır. Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde 31 öğretmen ile açılan 11 kursa 308 katılmış ve 46 usta öğretici ve 262 bilgisayar belgesi, 54 kalfalık belgesi, 51 ustalık belgesi verilmiş olup, merkez bünyesinde 68 çırak, 74 kalfa öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.

İlçemizde Selçuk Üniversitesine bağlı Ermenek Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 4 bölümde toplam 372 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedirler.

 
 
 
 
 
 
 

Turizm Olanakları

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ermenek ve çevresi İslamiyet öncesi devirlerde kurulmuş uygarlık kalıntıları bakımından olduğu kadar İslami devir ve uygarlık yönünden de eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Özellikle Karamanoğulları Beyliğinin ilk başkenti ve uzun süre merkezliğini yapmış olması nedeniyle bu devre ait karakteristik yapılar bölgede halen yaşayan tarihi belgelerdir.İlçemizi ziyarete gelen turistler, dört yıldızlı Selçuklu Otel ' de konforlu bir şekilde konaklayabilirler.İlçemizde halen canlılığını koruyan tarihi ve turistik bir değer olan varlıklardan bazıları şunlardır; 

 

 • Firan Kalesi (Ermenek Kalesi)
 • Görmel Köprüsü (Ala Köprü)
 • Mennan Kalesi
 • Maraspoli (Maraspulla) Mağarası
 • Meydan camii
 • Büklü Baba Sultan Ziyareti
 • Sipas Camii
 • İkizin İni Tapınağı
 • Ulu Camii
 • Karaman Bey İmareti,
 • Akcamescit Camii
 • Tol Medrese (Musabey Medresesi)
 • Balkusan'da (Bağbelen) Karaman Bey ve oğlu Mahmut Beylerin Türbesi
 

                          
                               ermenek gov tr den alıntıdır...

 
KARAMAN // TÜRKİYE
 
Reklam
 
GÜNDEM HABERLER
 
BÖLGEMİZDEN HABERLER
 
ZİYARETÇİLERİMİZ
 

 
Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
---------------------------------------Webmaster : A L İ B A Ş A R ---------alibasar70@hotmail.com -----------------------------------------------------------

Kardelen FM 'de Şu An