Ermenek'e Bağlı Köyler

Ermenek  Köyleri

Ermenek, Karaman iline bağlı bir ilçedir. Kentin tarihteki adı Germenikopolistir. Kimi zamanlarda Ermenak olarak da anılan ilçe, Karamanoğulları Beyliği'ne başkentlik de yapmış olan önemli bir yerleşim iken, bu beyliğin yıkılması ve ardından gelen Osmanlı dönemiyle birlikte, bir kasaba haline dönüşmüştür. Bugünkü merkez nüfusu 12.000 kadardır.

Dünyanın önemli mağaralarından biri olan Maraspoli'yi de içinde bulunduran ilçe, denizden oldukça yüksekte Göksu nehri kıyısında yerleşmiştir.

İlçeye bağlı köyler

1 Ağaççatı: Eski adı “Çimene” olan köy, bir orman Köyüdür. Ağaçlık, ormanlık arazilerin merkezi, birleştiği yer anlamına gelen “Ağaççatı” köye isim olarak verilmiştir. (Yolların birleştiği yere yolçatı suların birleştiği yere suçatı dendiği gibi.)

2 Ardiçkaya: Köyün eski adı “Nadire” dir. Etrafı yalçın kayalıklarla ve Ardıç ormanlarıyla çevrili olmasından dolayı köye, “Ardıçkaya” ismi verilmiştir.Göksu çayı köyün yaklaşık 2 km yakınından geçmektedir. Ermenek'in en büyük köylerindendir. Geçimi tarıma dayalıdır. Zor yaşam şartlarından dolayı ülke geneline dağılmış çok sayıda esnaf, tüccar, devlet adamı, memur vb.hizmetlerde hemşehrilerimiz vardır.

3 Aşağı çağlar: Köyün eski adı “Aşağı İzvit”tir. Ermenekte bulunan Meraspolis mağarasının bir kolu olan suları ve gürül gürül akan buz gibi çeşmeleri yüzünden Köye “Aşağı Çağlar” adı verilmiştir.

4 Balkusan Köyü: Bilinen eski adı “Balkason”dur. Karamanoğullarının ilk yerleşme yerlerindendir. Balkason Uygur Türklerinin kurduğu Uygur Devletinin telaffuz edilmeye başlanmıştır. Yörenin yayla olması nedeniyle Arıcılık da yapılmaktadır. Bundan dolayı da “Balkusan” ismi kullanıldığı söylenebilir. Bir ara köyün adı “Bağbelen” olmuşsa da tekrar eski adı “Balkusan” verilmiştir.

5 Boyalık: İsmini kurulduğu yörenin isminden almaktadır. Boyalık Köyünün cephesi açık, çevresi ormanlık, manzarası güzeldir. Köy Boyalık denen mevkide kurulduğu için köye bu isim verilmiştir.

6 Çamlıca: Eski adı “Muhallar” olan köyün etrafının Çam ormanlarıyla kaplı olması nedeniyle köye “Çamlıca” ismi verilmiştir.

7 Çatalbadem: Eski adı “Yukarı İrnebol” olan köy, tarihi “Eirenepolis” şehri yakınlarında kurulmuştur. Bol miktarda badem ağacı bulunmasından, ve bademi meşhur olmasından dolayı “Çatalbadem” ismi verilmiştir.

8 Çavuş Köy: ismini kurulduğu yörenin arazi isminden almaktadır. “Çavus Alanı” adı verilen mevkide kurulduğu için Köye “Çavuş” ismi verilmiştir.

9 Eskice: Kayaönü ile Çamlıca köyleri arasında yer alır. Köyün kuruluş tarihinin eski olması nedeniyle “Çoktan beri var olan” anlamına gelen “Eskice” ismi Köye isim olarak verilmiştir.

10 Evsin: Köyün eski adı “Birse”dir. Acele eden, Çabuk iş yapan anlamına gelen “Evsin” ismi köye isim olarak verilmiştir.

11 Elmayurdu: eskiden iznebolu olarak anaılan koyde elma yetistiricigilinin bolgenin en iyisi olmasından dolaytı adını elmayurdu koymuslardır erkekleri harbi adam bayanları ise tam bir anadolu türkmen kadınıdır

12 Görmeli: Köyün yakınında bulunan tarihi “Görmeli” köprüsünden dolayı köye “Görmeli” ismi verilmiştir. Bir ara köye “Üçbölük” ismi verilmişse de tekrar eski adını almıştır.

13 Gökçeseki: Eski adı “İmsi” olan köy, Çamlıca’yla iç içedir. Soğan ve avar ekilen yerler küçük ve “seki”ler halinde olduğu için köye, aşağı derede Göksu’yun geçmesinden dolayı da “Gökçeseki” ismi verilmiştir.

14 Gökçekent: Eski adı “Akmanastır” olan köyün batısında Bizans devrine ait bir manastır bulunmaktadır. Kuruluş yeri itibariyle Güzel olan köye, güzel anlamına da gelen “Gökçekent” ismi verilmiştir.

15 İkizçınar: Köyün eski adı “Aşağı İrnebol”dur. Köyün ortasındaki aynı kökten ikiz çıkan çınar ağacından dolayı köye “İkizçınar” ismi verilmiştir.

16 Katranlı: Köyün eski adı “Dindebol”dur. Köyün çevresi katran (Sedir) ağaçlarıyla çevrili olduğundan köye “Katranlı” ismi verilmiştir.

17 Kayaönü: Eski adı “Ezvendi” olan köy, geniş kayalıkların eteğinde kurulduğu için Köye “Kayaönü” ismi verilmiştir.

18 Olukpınar: Köyün eski adı “Kopukoğlu”dur. Kopukoluk’da denir. Köy isimlerinin değiştirilmesi nedeniyle Köye “Olukpınar” ismi verilmiştir. Oluktan akan pınar anlamına gelir.

19 Pamuklu: Köyün eski adı “Genne”dir. Köyde, Nallıca denilen alçak vadide yörenin en güzel pamuğu yetiştirildiği için Köye “Pamuklu” ismi verilmiştir.

20 Pinarönü: Özlüce köyünün bir mahallesi iken 1934 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün yakınındaki Panarönü mevkii ve Ponarönü Köprüsündan dolayı köye, “Pınarönü” adı verilmiştir.

21 Sarıvadi: Köy ismini kurulduğu yerdeki vadinin adından almaktadır.

22 Tepebaşı: Köyün eski adı, “Bendam” daha sonraları “Halimiye” olmuşsa da yeni isimler verilirken, köyün yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuş olmasından dolayı köye “Tepebaşı” ismi verilmiştir.

23 Yalındal: Köyün eski adı “Arnava”dır. Görmeli Köyünün güneyindeki dağın yamaçlarında kurulmuştur. Çevresindeki köylere uzak olması nedeniyle köye yalnız başına anlamına gelen “Yalın dal” ismi verilmiştir.

24 Yaylapazarı: Köyün eski adı “Zeyve”dir. Köyün yayla gibi yeşillikler ve bol sulu arazi üzerinde kurulması ve hafta sonları köylülerin ürettiği ürünlerin satıldığı “Pazar” kurulması nedeniyle köye “Yayla pazarı” ismi verilmiştir.

25 Yerbağ: Eski adı “Güzve” olan köyde, bol miktarda bağcılık yapıldığı için, köye bağyeri anlamına gelen “Yerbağ” ismi verilmiştir.

26 Yeşilköy: Ardıçkaya Köyünün bir mahallesi iken 1960 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün kurulduğu yerin yeşillikler içerisinde olması nedeniyle köye, “Yeşil köy” ismi verilmiştir. Köyün eski adı “Gürmün” dür.

27 Yukariçağlar: Köyün Osmanlı Dönemindeki adı "İzvid-i Ulviye" dir. Cumhuriyet Döneminde "İzvit" olarak söylenmiş. 1963 yılında ise Yukarı Çağlar adı verilmiş. "Yukarı Çağlar" adı; Meraspoli Mağarasındaki yer altı nehrinin bir kolu olan bol sularından ve köyün içindeki çağıl-çağıl akan çeşmelerinden dolayı verilmiştir.

28.Karapınar: İlçeye bağlı  bir başka köyümüzdür. Eskiden sulak bir yer olduğundan dolayı bu ismi aldığı söylenir.


Yukarı Çağlar köyünde görülecek tarihi kalıntılar ve yerler

* Karamanoğlu camii
* Değirmen önü
* Sultan tahtı
* Sultan tahtı kaya mezarlari
* Taşkisle
* Topaktaş gözetleme kulesi
* Hisar kalesi
* Sıra delikler su kanalı 14 km'dir
* Sulu in:Yukarı Çağlar Köyü’ nün kuzeyinde bulunan yüksek kayalıklar üzerindedir. Çok eski bir yerleşim yeridir. İçinde su havuzu bulunmaktadır. Ayrıca mezar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Tarih öncesi çağların müthiş bir korunma ve barınma yeri olduğu kesindir. Resmi olarak inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Meydanı boş bulan hazine avcılarının talanına uğramıştır.
* Erkeç ini:Yukarı Çağlar Köyü’ nün yaylası sınırları içinde bulunmaktadır. Bir yer altı mağarasıdır. Yörede şöyle bir anlatım mevcuttur;

Eskiden köyde yaşayan herkesin on – yirmi keçisi bulunmaktaydı. Bu keçiler de bacak başı ücretle, bir yıllığına bir çoban tarafından güdülmekteydi. Eskilerden süre gelen bir pazarlıkmış bu zaten.

Çoban sürüyü köyden alır, yaylanın uzun kırlarına doğru sürüp gider,akşam olunca köye eksiksiz teslim etmek zorundaymış.Bunun için sürü içindeki göze gelen hayvanları hep göz ucuyla takip edermiş. Her gün köye dönerken sürünün içindeki iri tekelerden biri, bir yere geldiğinde kaybolmakta, biraz sonra da tekenin sakalları ıslak olarak tekrar sürüye karışmaktaymış. Bu olay birkaç defa tekrarlayınca çoban tekeyi takibe koyulur. Her gün kaybolduğu yerde bir taşı dolaşan teke yine kaybolur. Çoban hemen koşar oraya. Tekenin girmiş olduğu mağaranın ağız kısmını tespit eder.Biraz sonra teke sakalları ıslak olarak dışarı çıkar. O yörede de su bulunmamaktadır. Çoban mağaranın içine dalar ve tekenin içmiş olduğu suyu tespit eder. Çoban köye dönüşünde erkeç bir tekenin su bulduğunu anlatır. O günden sonra bu mağaranın adı da erkeç ini olarak kalır. Bu çoban kimdi? Hangi zamanda bu olay oldu,bilinmez.

Yukarı Çağlar Köyü sınırları içinde tarih öncesi devirlerde içinde yaşam sürdürülen daha onlarca inler mevcuttur. Aynı durum Ermenek yöresinin her tarafı için geçerlidir. Ama bu inlerin hiç biri araştırma ve incelemeye tabi tutulmamıştır. Bir inceleme ve araştırma yapıldıysa o da hazine avcıları tarafından yapılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar da talana yönelik olandır.

KARAMAN // TÜRKİYE
 
Reklam
 
GÜNDEM HABERLER
 
BÖLGEMİZDEN HABERLER
 
ZİYARETÇİLERİMİZ
 

 
Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
---------------------------------------Webmaster : A L İ B A Ş A R ---------alibasar70@hotmail.com -----------------------------------------------------------

Kardelen FM 'de Şu An